Posledice dugotrajne upotreba kortikosteroida

Мора се сагледати контекст, ко коме говори и у које вријеме, да ли говори у афекту или не, шта су конкретни планови, шта писана документација казује, каква су писмена наређења, како читава војна структура функционише, каква је војна традиција и сијасет других чинилаца. То стоји за све стране у рату, не само за српску. Ајзенхауер се издере на војнике да је дошло вријеме да јебу матер Швабама, и касније треба да му суде по вишестепеној командној одговорности за УЗП пошто су неки редови силовали Њемице? К'о да је партија шаха, а не рат...

Posledice dugotrajne upotreba kortikosteroida

posledice dugotrajne upotreba kortikosteroida

Media:

posledice dugotrajne upotreba kortikosteroidaposledice dugotrajne upotreba kortikosteroidaposledice dugotrajne upotreba kortikosteroidaposledice dugotrajne upotreba kortikosteroidaposledice dugotrajne upotreba kortikosteroida

http://buy-steroids.org